Od dětství ke štěstí z.s.

Je nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou.  Cílem spolku je realizace různorodých aktivit, které blíže specifikuje účel spolku, a které povedou k rozvoji a posílení kvalitního komunitního života se zapojením všech věkových skupin.

Účel a činnost spolku

Účel spolku je:

 • Vzdělávání dětí, žáků a dospělých.
 • Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí, včetně rozvoje osobnosti
 • Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé diskriminace a kriminality
 • Terapeutické práce včetně práce s delikventy
 • Začlenění dětí i dospělých s hendikepem do běžného života
 • Rodinná politika, sladění rodinného a pracovního života, uplatnění na trhu práce, aktivní stáří
 • Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit a zdravého životného stylu
 • Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Flora a fauna kolem nás, související studie a péče
 • Návrat k tradicím a trvalým hodnotám společnosti
 • Rozvoj kreativního průmyslu, vědy, vývoje a výzkumu s ohledem na širší souvislosti
 • Občanská aktivita, zodpovědnost a morálka
 • Zdravotnická osvěta a prevence, ošetřovatelská a pečovatelská činnost
 • Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta
 • Průzkumy, analýzy, statistiky a poradenská činnost.
 • Poradenská a jiná podpora jiných subjektů.

Spisová značka: L 16339 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: Polská 426/31, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo: 065 75 340

Číslo účtu:  2801383485/2010

Vedlejší činnost spolku:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
 • Hostinská činnost
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Spolupracujeme s:

EDU institut

ARS

Město Olomouc

MAP

Waldorfská škola Olomouc

ZUŠ Fantazie

Statek Mgr. Marie Sedláková

Close Menu