Projekty

Místní akční plán vzdělávání v Olomouci

MAP II

Projektové náměty pro realizaci v roce 2020

DEN NA STATKU

Termín: Individuální termíny pro třídu v r. 2020
Garant: Od dětství ke štěstí, z.s.
Určeno pro: učitele a jejich třídy na MŠ a 1. a 2. třída ZŠ
Kapacita: 1 projektový den/1 třída

Praktická část
Děti spolu s paní učitelkou stráví dopoledne (4 vyučovací
hodiny) na statku v Olomouci – Lazcích. Provázet je
bude majitelka statku, která je i speciálním pedagogem a
aprobovaným pedagogem přírodopisu.
Na statku chovají slepice, kačeny, ovce, koně, políčka s různou zeleninou, malý rybníček,
mají hospodářskou techniku včetně traktoru. Děti si zde mohou vyzkoušet běžné denní
povinnosti statkáře, přijdou do přímého kontaktu se zvířátky a péči o ně. Budou pracovat
i na políčku, pozorovat život na vodní ploše a kolem ní.

Práce ve třídě
Pedagog školky nebo školy bude prakticky zaškolen v realizaci projektové výuky s využitím
mezipředmětových vazeb. Děti si odnesou pracovní listy, díky kterým si prožitý den na
statku budou moci přenést do výukové látky šité na míru danému věku, ročnímu období a
aktuálnímu prožitku dětí na statku. Díky tomu si utvrdí své poznatky i následný den
a prožitek tak získá hlubší rozměr.

Reflexe
Ze strany pedagoga zapojené školky/školy proběhne hodnocení přínosu pracovních listů, ze
strany odborníka ze statku proběhne metodická podpora učitele a zapracování výsledků
hodnocení do evaluace a do následné práce.

Spolupracujeme s:

EDU institut

ARS

Město Olomouc

MAP

Waldorfská škola Olomouc

ZUŠ Fantazie

Statek Mgr. Marie Sedláková

Close Menu